Bewegliche Ferientage 2019 / 2020

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2019/20

24.02.2020 (Rosenmontag)

25.02.2020 (Dienstag nach Rosenmontag)

22.05.2020 (Freitag nach Christi Himmelfahrt)

12.06.2020 (Freitag nach Fronleichnam)

Zeugnisausgabe: Freitag, 26.06.2020

Entlassung Jahrgang 10: Freitag, 19.06.2020